nakoa trail

Pu’u Ohulehule Southeast Ridge to Pu’u O Kila

by kenji SAITO on June 25, 2017

Pu’u O Kila to Ohulehule Junction

by kenji SAITO on November 8, 2015

Pu’u Ohulehule Southeast Ridge

by kenji SAITO on June 11, 2014

Pu’u Piei Makai

by kenji SAITO on October 5, 2013