mokuleia trail

Mokuleia to Kaena Point

by kenji SAITO on August 29, 2021

Mokuleia to Mount Ka’ala

by kenji SAITO on August 22, 2021

Ohikilolo Valley to Peacock Flats

by kenji SAITO on March 8, 2020

Kaena Point Tracking Station to King Kong Ridge

by kenji SAITO on October 28, 2018

Ohikilolo Ridge to Mokuleia Trail

by kenji SAITO on March 4, 2018

Mokuleia Trail to Upper Makua Cave

by kenji SAITO on December 31, 2016

Kaena Point to Pu’u Kanehoa

by kenji SAITO on June 10, 2016

Kaena Point to Mount Ka’ala

by kenji SAITO on August 15, 2015

Three Corners

by kenji SAITO on February 19, 2012